top of page

Våra priser och det statliga tandvårdsstödet

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervaller efter överenskommelse och behov.  Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mera.

 

Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre.

 

Skulle vi mot förmodan inte kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst  en  reklamationsnämnd för patienter, 08-789 28 80.

 

Hos oss kostar det 300 kronor om du uteblir eller lämnar sent återbud.

Undersökning, riskbed. & hälsofrämjande
Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
900
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
390
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1100
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1805
111 Basundersökning utförd av tandhygienist
900
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
1000
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist
300
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
550
121 Röntgenundersökning av enskild tand
60
123 Röntgenundersökning, helstatus
850
124 Panoramaröntgenundersökning
550
125 Röntgenundersökning, extraoral
540
126 Röntgenundersökning omfattande
1035
127 Röntgenundersökning, delstatus
205
128 Röntgenundersökning, större delstatus
350
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering
620
161 Salivsekretionsmätning
655
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
450
204 Profylaxskena, per skena
845
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
185
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
365
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
290
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
555
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
865
2900 Tandblekning med individuellt utformad skena över och underkäke
2900
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
425
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder
800
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1180
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1765
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
180
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1125
314 Beteendemedicinsk behandling
520
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
455
322 Stegvis exkavering
1175
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
560
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1200
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1630
Kirurgiska åtgärder
Pris
401 Tanduttagning, en tand
1170
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1700
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel
500
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3275
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi
4370
406 Tanduttagning, övertalig tand
1150
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2160
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
4370
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd
1605
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tillläggsåtgärd
900
420 Implantat/styck
3500
421 Operation ett implantat
5500
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegs teknik
1580
423 Operation 2 eller 3 implantat
7000
425 Operation 4 eller fler implantat
8600
435 Avlägsnande av ett implantat
1055
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3410
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant
4715
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit
3590
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera
4715
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
500
Rotbehandlingsåtgärder
Pris
500 Midazolam
500
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3600
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4300
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5500
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5875
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
950
521 Akut endodontisk behandling
840
522 Komplicerad kanallokalisation
845
523 Stiftborttagning
1230
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3840
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1080
Bettfysiologiska åtgärder
Pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3675
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3675
606 Motorisk aktivering
550
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
785
Reparativa åtgärder
Pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
740
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1200
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1310
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
870
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1300
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1600
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1810
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
600
775 Fastsättning tandsmycke
775
Protetiska åtgärder
Pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke
6550
800 Tandsmycke inklusive fastsättning
800
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5212
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3310
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1800
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2850
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2100
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes
3575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led
2750
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3505
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1200
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd
620
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1545
813 Broreparation med tandteknisk insats
4695
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
7980
815 Sadelkrona
6550
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3850
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5400
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
13000
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
13500
827 Hel underkäksprotes
11000
828 Hel överkäksprotes
11000
829 Immediatprotes, hel käke
9000
831 Justering av avtagbar protes
395
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1305
833 Rebasering av protes
2665
834 Lagning av protes där avtryck krävs
2500
835 Rebasering och lagning av protes
3200
836 Komplicerad lagning av protes
3960
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6900
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
2025
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
565
850 Implantatförankrad krona, en per käke
10500
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke
9400
853 Hängande led vid implantatförankrad bro
2900
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2475
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1565
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck
1315
859 Integrerad distans/kopplingskomponent
1120
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
22000
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
25000
Utbytesåtgärder
Pris
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
6450
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
6450
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
11000
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
8600
Övriga behandlingar
Pris

Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

Läs mer på länken nedan:

bottom of page