top of page

Våra priser och det statliga tandvårdsstödet

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervaller efter överenskommelse och behov.  Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mera.

 

Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre.

 

Skulle vi mot förmodan inte kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst  en  reklamationsnämnd för patienter, 08-789 28 80.

 

Hos oss kostar det 400 kronor om du uteblir eller lämnar sent återbud.

Undersökning, riskbed. & hälsofrämjande
Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
950
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
410
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1160
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1900
111 Basundersökning utförd av tandhygienist
950
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
1050
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist
400
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
380
121 Röntgenundersökning av enskild tand
63
123 Röntgenundersökning, helstatus
890
124 Panoramaröntgenundersökning
575
125 Röntgenundersökning, extraoral
560
126 Röntgenundersökning omfattande
1080
127 Röntgenundersökning, delstatus
215
128 Röntgenundersökning, större delstatus
367
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering
650
161 Salivsekretionsmätning
695
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
475
204 Profylaxskena, per skena
885
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
195
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
390
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
310
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
590
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
920
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
450
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder
860
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1250
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1900
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
475
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
90
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1200
314 Beteendemedicinsk behandling
555
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
481
322 Stegvis exkavering
1250
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
590
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1150
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1735
Kirurgiska åtgärder
Pris
401 Tanduttagning, en tand
1220
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1750
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel
480
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3500
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi
4600
406 Tanduttagning, övertalig tand
1220
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2300
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
4588
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd
1700
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tillläggsåtgärd
1100
420 Implantat/styck
3675
421 Operation ett implantat
5775
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegs teknik
1700
423 Operation 2 eller 3 implantat
7350
425 Operation 4 eller fler implantat
9030
436 Avlägsnande av ett implantat
850
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3800
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
5200
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3800
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
5000
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
355
Rotbehandlingsåtgärder
Pris
500 Midazolam
525
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3800
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4600
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5800
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
6200
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
1000
521 Akut endodontisk behandling
900
522 Komplicerad kanallokalisation
887
523 Stiftborttagning
1300
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
4100
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1200
Bettfysiologiska åtgärder
Pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3900
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3900
606 Motorisk aktivering
585
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
824
Reparativa åtgärder
Pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
770
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1200
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1350
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
900
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1350
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1700
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1900
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
620
775 Fastsättning tandsmycke
800
Protetiska åtgärder
Pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke
7000
800 Tandsmycke inklusive fastsättning
1050
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5550
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3500
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1800
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2990
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2205
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes
3720
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led
2880
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3680
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1250
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd
650
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1630
813 Broreparation med tandteknisk insats
5000
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8400
815 Sadelkrona
6800
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4100
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
6500
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
13650
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
14175
827 Hel underkäksprotes
11550
828 Hel överkäksprotes
11550
829 Immediatprotes, hel käke
9400
831 Justering av avtagbar protes
420
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1400
833 Rebasering av protes
2800
834 Lagning av protes där avtryck krävs
2625
835 Rebasering och lagning av protes
3360
836 Komplicerad lagning av protes
4160
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
7245
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
2130
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
600
850 Implantatförankrad krona, en per käke
11200
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke
9600
853 Hängande led vid implantatförankrad bro
3000
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2500
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1680
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck
1400
859 Integrerad distans/kopplingskomponent
1200
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
23100
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
26250
Utbytesåtgärder
Pris
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
7000
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
7000
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
11550
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
11550
Övriga behandlingar
Pris
001 Tandblekning med individuellt utformad skena över och underkäke
3045
002 Tandblekning med individuellt utformad skena en käke
1995

Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

Läs mer på länken nedan:

Försäkring

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti

Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger garanti för implantatbehandling (samma längd som för fsta protetik 3 år).

Övriga upplysningar

Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

- Lindorff fakturatjänst

- Kortbetalning

- Swish

bottom of page