Våra priser och det statliga tandvårdsstödet

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervaller efter överenskommelse och behov.  Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mera.

 

Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre.

 

Skulle vi mot förmodan inte kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst  en  reklamationsnämnd för patienter, 08-789 28 80.

 

Hos oss kostar det 300 kronor om du uteblir eller lämnar sent återbud.

Undersökning, riskbed. & hälsofrämjande
Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
885
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
385
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1100
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1775
111 Basundersökning utförd av tandhygienist
885
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
1000
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist
285
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
535
121 Röntgenundersökning av enskild tand
60
123 Röntgenundersökning, helstatus
835
124 Panoramaröntgenundersökning
540
125 Röntgenundersökning, extraoral
530
126 Röntgenundersökning omfattande
1020
127 Röntgenundersökning, delstatus
200
128 Röntgenundersökning, större delstatus
345
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering
620
161 Salivsekretionsmätning
640
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
440
204 Profylaxskena, per skena
830
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
180
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
360
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
285
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
545
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
840
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
420
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder
785
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1160
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1735
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1100
314 Beteendemedicinsk behandling
505
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
440
322 Stegvis exkavering
1155
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
545
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1200
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1595
Kirurgiska åtgärder
Pris
401 Tanduttagning, en tand
1150
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel
190
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3220
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi
4300
406 Tanduttagning, övertalig tand
1150
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2125
420 Implantat/styck
3600
421 Operation ett implantat
5600
423 Operation 2 eller 3 implantat
6600
425 Operation 4 eller fler implantat
8600
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3355
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
4635
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3530
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
4635
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
500
Rotbehandlingsåtgärder
Pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3505
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4225
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5300
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5780
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
935
521 Akut endodontisk behandling
825
522 Komplicerad kanallokalisation
830
523 Stiftborttagning
1210
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3775
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1065
Bettfysiologiska åtgärder
Pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3615
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3615
606 Motorisk aktivering
535
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
770
Reparativa åtgärder
Pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
740
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1200
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1310
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
870
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1300
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1565
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1780
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
600
Protetiska åtgärder
Pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke
6450
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5100
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3310
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1550
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2850
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2000
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes
3515
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led
2750
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3450
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1100
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd
620
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1520
813 Broreparation med tandteknisk insats
4620
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
7980
815 Sadelkrona
6450
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3755
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5285
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
13000
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
13500
827 Hel underkäksprotes
11000
828 Hel överkäksprotes
11000
829 Immediatprotes, hel käke
9000
831 Justering av avtagbar protes
385
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1300
833 Rebasering av protes
2625
834 Lagning av protes där avtryck krävs
2500
835 Rebasering och lagning av protes
3200
836 Komplicerad lagning av protes
3900
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6735
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
1990
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
565
850 Implantatförankrad krona, en per käke
10310
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke
9000
853 Hängande led vid implantatförankrad bro
2900
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2475
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1565
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck
1295
859 Integrerad distans/kopplingskomponent
1105
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
22000
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
25000
Utbytesåtgärder
Pris
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
6450
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
6450
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
11000
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
8600
Övriga behandlingar
Pris
000 Fastsättning tandsmycke
775
000 Midazolam
500
000 Tandblekning med individuellt utformad skena över och underkäke
2900
000 Tandsmycke inklusive fastsättning
800

Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

Läs mer på länken nedan: