top of page

Våra priser och det statliga tandvårdsstödet

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervaller efter överenskommelse och behov.  Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mera.

 

Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre.

 

Skulle vi mot förmodan inte kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst  en  reklamationsnämnd för patienter, 08-789 28 80.

 

Hos oss kostar det 400 kronor om du uteblir eller lämnar sent återbud.

Undersökning, riskbed. & hälsofrämjande
Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
990
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
430
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1250
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
2184
111 Basundersökning utförd av tandhygienist
990
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
1090
113 Kontroll av enstaka tandproblem/ tandfickor
430
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
450
121 Röntgenundersökning av enskild tand
70
123 Röntgenundersökning, helstatus
930
124 Panoramaröntgenundersökning
598
125 Röntgenundersökning, extraoral
582
126 Röntgenundersökning omfattande
1123
127 Röntgenundersökning, delstatus
225
128 Röntgenundersökning, större delstatus
390
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering
480
161 Salivsekretionsmätning
720
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
495
204 Profylaxskena, per skena
920
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
210
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
406
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
322
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
650
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
960
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
470
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder
894
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1300
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1976
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
495
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
200
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1248
314 Beteendemedicinsk behandling
577
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
500
322 Stegvis exkavering
1300
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
650
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1300
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1804
Kirurgiska åtgärder
Pris
401 Tanduttagning, en tand
1300
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1820
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel
500
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3640
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi
6063
406 Tanduttagning, övertalig tand
1581
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tillläggsåtgärd
1274
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel
884
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
369
Rotbehandlingsåtgärder
Pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
4000
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
5000
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
6032
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
6500
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
1050
521 Akut endodontisk behandling
950
522 Komplicerad kanallokalisation
922
523 Stiftborttagning
1352
Bettfysiologiska åtgärder
Pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
4200
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
4200
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2500
606 Motorisk aktivering
608
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
857
Reparativa åtgärder
Pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
801
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1248
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1450
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
980
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1450
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1800
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1976
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
645
Protetiska åtgärder
Pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke
7400
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5900
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3640
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1872
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led
3200
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2300
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led
2995
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1300
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd
700
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1695
815 Sadelkrona
7400
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4400
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
6000
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
14000
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
15000
827 Hel underkäksprotes
12012
828 Hel överkäksprotes
12012
829 Immediatprotes, hel käke
9776
831 Justering av avtagbar protes
450
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1550
833 Rebasering av protes
3200
834 Lagning av protes där avtryck krävs
2730
835 Rebasering och lagning av protes
3700
836 Komplicerad lagning av protes
4500
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
7535
839 Inmontering av förankringselement, per käke
3402
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
624
850 Implantatförankrad krona, en per käke
11900
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke
10000
853 Hängande led vid implantatförankrad bro
3120
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1747
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck
1456
859 Integrerad distans/kopplingskomponent
1248
Tandreglering och utbytesåtgärder
Pris
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
7280
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
7280
923 Utbytestågärd. Fasad istället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3
1388
924 Utbytesåtgärd. Fasad istället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5
1789
Övriga behandlingar
Pris
001 Tandblekning 2 käkar
3167
002 Tandblekning 1 käke
2075

Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

Läs mer på länken nedan:

Försäkring

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti

Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger garanti för implantatbehandling (samma längd som för fsta protetik 3 år).

Övriga upplysningar

Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

- Lindorff fakturatjänst

- Kortbetalning

- Swish

bottom of page